Foreningens Formål

  • At etablere aftaler med anerkendte forsikringsselskaber om rabatter ved etablering af såvel privat som erhvervsforsikringer
  • At  informere medlemmerne i forbindelse med etablering af forsikringer
  • Aktivt at opsøge medlemmer med henblik på at yde økonomisk støtte til disse og deres efterladte i særlige sociale situationer samt yde støtte til almenvelgørende/almennyttige og sociale formål
  • At udleje foreningens feriehuse til medlemmerne 

 

Der afholdes hvert år ordinær generalforsamling i juni måned.

Seneste generalforsamling blev afholdt den 9. juni 2020.