Legater/Studiestøtte

Pharmaforsikring har gennem mere end 85 år oparbejdet en kapital, hvis afkast anvendes som legater til studerende på godkendte studieophold samt til medlemmer, der er kommet i økonomisk, helbredsmæssig eller anden form for nød.